Na overleg met de klanten wordt een plan opgemaakt.
Bij overeenkomst wordt een datum vastgesteld wanneer de werken worden opgestart, die datum is voor ons belangrijk omdat we de afgesproken datum erg respecteren.
We werken met hoogwaardige materialen zodat we een garantie kunnen geven op het geleverde werk.
Voor inlichtingen i.v.m de aanleg of onderhoud van uw tuin kan je terecht via telnr 056 610 449 of gsmnr 0478 333 038.